pendidik

Tenaga Pendidik

guru
Abdul Latif

"Bimbingan Teknologi Informasi & Komunikasi (BTIK)"

guru
AGUS IBRAHIM

"Pendidikan Agama Islam"

guru
ANNA WARTINA ARITONANG

"Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)"

guru
Betty falentina aritonang S.Psi

"Bimbingan Konseling"

guru
Damarista Sidauruk

"Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)"

guru
Deby Soraya Nasution

"Pendidikan Kewarganegaraan (PKN)"

guru
Dermauli Sitorus, M.Pd

"Bahasa Indonesia"

guru
Dermawan Silaban

"Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)"

guru
Dewi Puspasari

"Bahasa Inggris"

guru
Diera Anette Pardede

"Bahasa Indonesia"

guru
Dolores Sinaga S.Pd

"Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)"

guru
Dr.AGUSTINAWATI,M.A

"Pendidikan Agama Islam"

1 - 12